SRC Belgesi

Bilindiği üzere 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde geçen idari para cezaları 01.05.2010 tarihi ile uygulanmaya başlamıştır. Özellikle ticari ve hafif ticariyi ilgilendiren yönetmelikte, bu tarz araç kullanımında gerekli olan Yetki Belgelerinin alınmaması durumunda, K Yetki Belgesiz kullanımda  1144 TL, SRC Belgesiz kullanımda 798 TL idari para cezası kesilmektedir.Kamuoyunda pek çok firma, konu hakkında az bilgisi olmaları sebebiyle belgeyi ancak ilk cezaları kesildikten sonra öğrenmiş ve almışlardır. 2013 yılında sadece İstanbul’da yönetmelik gereği uygulanan ceza miktarı  49.798.476 TL’dir. Günümüzde yönetmeliğin bilinirliği artmış yoğunlukla kullanılan K Yetki Belgeleri ve SRC Belgeleri alımına firmalar tarafından öncelik verilmiştir.

 

SÜRÜCÜLERİN ALMASI GEREKEN BELGELERDEN SRC BELGESİ:  SRC Belgesi uluslararası ve yurtiçi yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi ticari araç kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Belgesidir. SRC Belgesi T.C. Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından alınır. SRC Belgesi alırken mutlaka kurumun yetki belgesini sorgulayınız. Güvenilir hizmet almak için yetki belgeli kurumları tercih ediniz.

 SRC BELGESİ OLMADAN ARAÇ KULLANMANIN CEZASI RUHSAT SAHİBİNE 571 TL SÜRÜCÜYE 227 TL' DİR.

Sivrikaya Eğitim Kurumları olarak SRC1, SRC2, SRC3,SRC4 ve SRC5 belgesi için ihtiyaç olan tüm eğitimleri vermekteyiz. İlgili belgenin elde etme şartları ve ders içeriklerini görebilmek için lütfen aşağıdan belge türünü seçiniz.

 

 

Mesleki yeterLİLİK BelgeleRİ KenDİ araSINda 5' e AYRILIR....

 SRC1 Belgesi Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
 SRC2 Belgesi Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
 SRC3 Belgesi Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı
 SRC4 Belgesi Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı
 SRC5 Belgesi Tehlikeli Mal Taşımacılığı

 

Src BELGESİ EĞİTİMİ aŞAĞIDAKİ derslerden OLUŞMAKTADIR

 1-) ULAŞTIRMA MEVZUATI : Bu ders Src1, Src 2, Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 2 ders olarak verilir.
Dersin amacı; Ülkemizde ulaştırma faaliyetleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenir. Ulaştırma Bakanlığı kuruluş yapısı gereği: Kara, deniz, hava ve demir yolları ulaşımı ve haberleşme faaliyetleri olmak üzere beş ana dalda hizmet verir. Bu dersten sınavda ortalama en az 2 yada en fazla 4 soru çıkar. 


2-) TRAFİK KURALLARI, CEZALAR : Bu ders Src1, Src 2, Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 2 ders olarak verilir.

Dersin amacı; Ticari araç kullanıcılarının trafikte uymaları gereken kuralları ve uymadıkları takdirde alacakları trafik cezalarını konu eder.


3-) ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ : Bu ders Src1, Src 2, Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 2 ders olarak verilir.

Dersin amacı; Azami yüklü ağırlığı 3500 kg’ı gecen ticari taşıtlar ile 9 koltuk ve fazlası yolcu taşıma kapasitesi olan ticari taşıtların şoförlerinin çalışma ve dinlenme sürelerini konu alan derstir.


4-) YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA: Bu ders Src1, Src 2 belgesi eğitimlerinde 2, Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 3 ders olarak verilir.

Dersin amacı; Bu dersin amacı, ticari araç kullanan şoförlerin yasal sorumluluklar hakkında bilgi edinmeleri ve zorunlu olan taşıma sigortalarını kapsamlı bir biçimde öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bu dersten sınavda ortalama en az 3 yada en fazla 5 soru çıkar.5-) GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI :  Gümrük, Tır ve Kaçakçılık Mevzuatı  Bu ders Uluslararası yolcu ve Eşya Kargo taşımacılığı eğitimlerinde src1 belgesi alanlara 2 ders, src3 belgesi alacaklara 4 ders olarak verilir. Src 2 ve Src 4 belgesi alanlar bu dersten muaftır.

Dersin amacı; Türkiye'nin AB Gümrük Mevzuatına uyum çalışmalarının bir sonucu olarak AB Gümrük Kodu esas alınarak ve günümüz ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak hazırlanan 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu 04/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 05/02/2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gümrük Kanununa bağlı olarak Gümrük Yönetmeliği de 20/01/2000 tarihli ve 29939 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Günümüzde uygulanan gümrük yönetmeliği 17/06/1998 tarihli, 23375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve bu tarih itibariyle sadece Atatürk Hava Limanı Müdürlüğü'nde uygulanan "Bilgisayar Bulunan Gümrük İdarelerinde Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönetmelik"in yeniden düzenlenerek 31/5/2002 tarih ve 24771sayılı(Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle uygulanan Gümrük Yönetmeliğidir. Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği dışında tamamlayıcı niteliğe sahip ve daha çok Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinin uygulanma usul ve esaslarının belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler tasarruf olunmuş ve tasarruf olunmaya devam edilerek, Ayrıca Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanan Genelge ve tasarruflu yazılar ile Gümrük işlemleri yürütülmektedir. Bu dersten sınavda ortalama en az 3 yada en fazla 4 soru çıkar.6-)GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ   Bu ders Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 2 ders olarak verilir. Src1 ve Src 2 belgesi alanlar bu dersten muaftır.

Dersin amacı; Ticari amaçla eşya kargo taşımacılığı yapan şoförler gideceği güzergahları, sınır kapılarını, güzergah kat etme sürelerini vb. bilgileri öğrenerek mesleklerini daha iyi bir biçimde sürdürürler. Bu dersten sınavda ortalama en az 2 yada en fazla 4 soru çıkar.7-) DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI : Dersin amacı; Bu dersin amacı sürücülerin mesleğini icra ederken Karayolu Taşıma Kanunu hakkında bilgilere sahip olması, yasal zorunlulukları bilmesi ve mesleki yeterlilik hakkında bilgilere sahip olmaları sağlanmaktadır.8-) TURIZM TAŞIMACILIĞI : Bu ders yolcu taşımacılığı eğitimlerinde src1 belgesi alanlara 3 ders, src2 belgesi alacaklara 2 ders olarak verilir. Src 3 ve Src 4 belgesi alanlar bu dersten muaftır.

Dersin amacı; Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan şoförler her türlü yolcu taşımacılığı yapacağı gibi turizm amaçlı taşımacılıkta yaparlar. Bu nedenle gelişen ve değişen turizm ve taşımacılık sektöründe güvenli ve profesyonel bir yaklaşımla mesleğin icra edilmesi için şoförlerin turistlere nasıl davranması gerektiği hakkında bilgiler verilir.9-) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI  Bu ders Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 2 ders olarak verilir. Src1 ve Src 2 belgesi alanlar bu dersten muaftır.

Dersin amacı; Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı yapan şoförler taşımış oldukları yükler arasında tehlike arz eden kimyasal vb. eşya taşıdığında ne yapmaları gerektiğini bu derste detaylı bir biçimde öğrenirler.10-) ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI Bu ders Src1, Src 2, Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 2 ders olarak verilir.

Dersin amacı; Yolcu ve yük taşımacılığı yapan sürücülerin, kullandıkları araçların performansının bilimsel temellerini öğrenmelerini, otomotiv mühendisliğinin temel kavramlarını tanımalarını ve ekonomik araç kullanmalarını sağlamak.11-) GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ Bu ders Src1, Src 2, Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 3 ders olarak verilir.

Dersin amacı; Bu dersin amacı; sürücülerin trafikte güvenli sürüş tekniklerinden yararlanarak kendilerini ve araçlarını tehlikeler karşısında güvende tutabilmelerini, yol ve trafik koşullarını en iyi şekilde tutabilmelerini sağlamaktır.

 


12-) TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ Bu ders Src1, Src 2, Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 2ders olarak verilir.

Dersin amacı; TRAFİKTE TEK YANLIŞ BÜTÜN DOĞRULARI GÖTÜRÜR. Trafik: Yayaların, araçların ve hayvanların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine denir. Trafik kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan en az bir aracın karıştığı, ölümlü, yaralanmalı ya da maddi hasarlı sonuçlanmış vakalara trafik kazası denir.

 


13-) HARİTA OKUMA BİLGİSİ Bu ders Src1, Src 2, Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 1 ders olarak verilir.

Dersin amacı; Haritayı herhangi bir amaç için (Yer, yön bulmak vb.) kullanan kişilere haritalar hakkında ve onların üzerindeki renkler, simgeler ve terimlerin anlamı konusunda bilgi kazandırmak ve haritaların amacına uygun olarak, özellikle kara yolculuğunda duyulan harita okuma ihtiyacını karşılamaktadır.

 


14-) İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Bu ders Src1, Src 2, Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 1 ders olarak verilir. 

Dersin amacı; Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan İletişim teknoloji araçları ile Araç takip sistemlerinde etkin kullanımının gösterilmesidir.


15-) DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ Bu ders Src1, Src 2, Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 3 ders olarak verilir.

Dersin amacı; SRC Mesleki Yeterlilik Eğitimi'nde davranış psikolojisi dersinin amacı: trafik kazalarına neden olabilecek sürücü davranışlarını belirleyerek, sürücülerin trafikte uygun ve uyumlu davranışlar göstermelerini sağlamaktır.

 


16-) İLKYARDIMBu ders Src1, Src 2, Src 3 ve Src 4 belgesi eğitimlerinde 3 ders olarak verilir.

Dersin amacı; İlkyardım Nedir? Kaza durumunda olay yerinde Tıbbi Araç Gereç kullanılmadan İlaçsız yapılan müdahaledir. İlkyardımın Amacı . Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak . Hasta / yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek . İyileşmeyi kolaylaştırmak