SİVRİKAYA SRC EĞİTİM KURUMLARI

Avrupa Birliğine katılım sürecinde genel eğitimlerin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Eğitimleride çok önem kazanmış, kabul edilen yasalarla da mesleki yeterlilik devletimizin gündemine ve önceliğine girmiştir. Bundan böyle ulusal ve uluslararası meslek standartları temel alınarak, teknik ve meslekî her alanda ulusal yeterliliklerin esasları belirlenecek; denetim, ölçme-değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetler yasalarla düzenlenecektir.

Sivrikaya Eğitim Kurumları, bu misyonuna uygun olarak T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilik eğitimi de vermeye başlamıştır.

Bu eğitimlerin amacı; karayolu taşımalarının ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak, taşımada düzeni ve güvenliğin, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğinin ve benzeri hizmetlerin şartlarının bilinmesini sağlamak. Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumlulukları ile , karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesinin ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasının bilinmesini mümkün kılmaktır. Mesleki Yeterlilik Eğitimleri, nitelik yönünden değişime uyum gücü kazandırılmış bireyler yetiştirerek işletmelerin ve Türkiye’nin rekabet gücünü yükseltecektir.

Sivrikaya Eğitim Kurumları, seçkin eğitimcileri ve danışman kadrosu ile iş dünyasının, sizlerin hizmetindedir.

Eğitim Merkezimizin Fiziki Yapısı,
Kurumumuzda 180 kişinin aynı anda eğitim alabileceği 6 adet sınıfa sahip, Öğrenciler için kantin alanı ve uzman eğitim kadrosu ile eğitim hizmetlerine devam etmektedir.

sivrikaya src

MİSYONUMUZ

Sivrikaya Eğitim Kurumları olarak karayolu taşımalarının ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, nakliyat ve kargo işletmeciliğinin ve benzeri hizmetlerin şartlarının bilinmesini sağlamak, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumlulukları ile , karayolu taşımalarının,diğer taşıma sistemleri ile birlikte birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesinin ve mevcut imkânlarının daha yararlı bir şekilde kullanılmasının bilinmesini mümkün kılmaktır.

VİZYONUMUZ

Sivrikaya Eğitim Kurumları olarak Üstün nitelikli mesleki yeterliliklere sahip bireyler yetiştirmek ve yetiştirme sürecinde Türkiye'nin lider SRC kurumlarından biri olmaktır.